Sistemul de Management Integrat

SRAC și IQNet certifică ELECTROMONTAJ S.A. pentru activitățile de:

Proiectare, inginerie si instalare, reabilitare a liniilor aeriene si subterane de transport al energiei electrice, rețele de fibra optica, stații electrice 0,4 – 750 kV, instalații electrice la clădiri, sisteme de distribuție a energiei electrice, încercări echipamente si instalații electrice, lucrări de vopsitorie, defrișări

are implementat și menține următoarele Sisteme de Management:

Sistem de Managementul calității SR EN ISO 9001-2015
Sistem de Management al sanatatii si securitatii ocupationale SR OHSAS 18001-2008
Sistem de Management de mediu SR EN ISO 14001-2015
Sistem de Management al securitatii informatiilor SR ISO/CEI 27001:2013

 

Declaratia de politica SMI 2018
Domeniul de aplicare SMI 2018