Măsurători și teste

ÎNCERCĂRI AUTORIZATE
IAE – Instalatii si aparataje electrice
Determinarea coeficientului de absorbție și a indicelui de polarizare
Efectuarea încercărilor cu tensiune alternativă mărită
Efectuarea încercărilor cu tensiune continuă mărită
Efectuarea încercărilor pentru cabluri electrice cu tensiune nominală 1-35kV
Efectuarea măsurătorilor de rezistentă a izolației
Efectuarea măsurătorilor de rezistentă ohmică
Încercări mijloace de protecție electroizolante
Măsurători specifice prizelor de punere la pământ
Ridicarea caracteristicii de mers gol și a curbei V-A
Verificarea circuitelor secundare de AAR
Verificarea circuitelor secundare de semnalizare
Verificarea elementelor de protecție la supratensiune atmosferică
Verificarea etanșeității la ulei a transformatorului și înclinarea conductelor de legătură între transformator și capacul trafo
Verificarea funcțională a dispozitivelor de acționare ale aparatului de comutație primară
Verificarea imbinarailor prin șuruburi – Bare colectoare
Verificarea instalației de sincronizare
Verificarea integrității buclelor de alimentare, circuite secundare
Verificarea polarităţii înfăşurătorilor
Verificarea protecției de tensiune minimă la alimentare
Verificarea raportului de tranformare la transformatoare
Verificarea rigidității dielectrice a uleiurilor eletroizolante
Verificarea timpilor de acționare, închidere, deschidere, nesimultaneitatea atingerii și separarea contactelor fazelor la întrerupători