Autorizații

Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice – TRANSELECTRICA

Compania Națională de Transport a Energiei Electrice - TRANSELECTRICA

Descarcă mai jos informații
despre certificat

Descarcă mai multe informații despre certificat

Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Descarcă mai jos informații
despre atestate

1. Atestat nr. 13013/15.01.2018 de tip D1 pentru „proiectare de linii electrice aeriene și subterane cu orice tensiuni nominale standardizate”, valabil până la data de 15.01.2023

2. Atestat nr. 13013/15.01.2018 de tip D2 pentru „proiectare de linii electrice aeriene și subterane cu orice tensiuni nominale standardizate”, valabil până la data de 15.01.2023

3. Atestat nr. 13015/15.01.2018 de tip E1 pentru „executare de posturi de transformare, stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate”, valabil până la data de 15.01.2023

4. Atestat nr. 13015/15.01.2018 de tip E2 pentru „executare de posturi de transformare, stații electrice și de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate”, valabil până la data de 15.01.2023

Descarcă mai multe informații despre atestate

Autoritatea Feroviară Română – AFER

Autoritatea Feroviară Română - AFER

Descarcă mai jos informații
despre agremente

1. Autorizație de Furnizor Feroviar Seria AF, Nr. 7983, valabilă până la data de 19.09.2022

2. Agrement Tehnic Feroviar Seria AT, Nr. 158/2018 „Lucrări de construcții-montaj și reparații capitale la instalațiile electrice de electroalimentare ELF în domeniul transportului feroviar și cu metroul, valabil până la data de 13.03.2022 

3. Agrement Tehnic Feroviar Seria AT, Nr. 328/2021 „Lucrări de construcții-montaj și reparații capitale la instalațiile de energoalimentare (EA) pentru căi ferate electrificate 25 kV-50 Hz”

4. Agrement Tehnic Feroviar Seria AT, Nr. 327/2021 „Proiectare linii de transport și distribuție a energiei electrice, posturi și stații de transformare 0,4-110 kV”

5. Agrement Tehnic Feroviar Seria AT Nr. 505/2018 „Subtraversări linii de cale ferată, prin foraj orizontal, pentru diametre mai mici sau egale cu 400 mm”, în domeniul transportului feroviar

6. Agrement Tehnic Feroviar Seria AF Nr. 8713 „Transport urban pe șine” 

Descarcă mai multe informații despre autorizație și agremente

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare – CNCAN

Autorizează ELECTROMONTAJ SA, privind desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Autorizează ELECTROMONTAJ privind desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare

Descarcă mai jos mai multe informații
despre certificat

Descarcă mai multe informații despre certificat

Agenția Natională de Îmbunătățiri Funciare – ANIF

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare - CNCAN

Autorizează ELECTROMONTAJ privind desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare

Descarcă mai jos mai multe informații
despre certificat

Descarcă mai multe informații despre certificat

Electromontaj

Susținem tranziția globală spre
un viitor sustenabil, bazat pe energia electrică.