Stație încercări stâlpi

Stația de Încercări Stâlpi a fost construită pentru a realiza
teste de proiectare şi de încercări fizice pentru
stâlpi metalici zăbreliţi de susţinere sau de întindere.

Stația de Încercări Stâlpi a fost construită pentru a realiza teste de proiectare şi de încercări fizice pentru stâlpi metalici zăbreliţi de susţinere sau de întindere.

DESPRE STAȚIE

DESPRE STAȚIE

Stâlpii sunt elemente esenţiale în universul Liniilor Electrice Aeriene. Importanţa lor poate fi dedusă din forţele la care sunt supuşi în sistemul de linii electrice aeriene.

În afara faptului că au responsabilitatea de a susţine toate sarcinile ce provin de la conductoare, ei mai au responsabilitatea de a menţine distanţa de siguranţă între conductoare şi pământ şi părţile de împământare şi, de asemenea, de a menţine o distanţă de protecţie între faze.

Stâlpii trebuie să fie suficient de puternici încât să poată absorbi forţa conductorului în cazul stâlpilor terminali / de ancoraj, garantând astfel existenţa unghiurilor şi / sau finalul liniei electrice aeriene.

Din punctul de vedere al siguranţei, este important să subliniem rolul îndeplinit de către stâlpi în analiza de rezistenţă a Liniilor Electrice Aeriene.

Staţia de Încercări Stâlpi ELECTROMONTAJ este localizată în Bucureşti, în imediata vecinătate a Fabricii de Stâlpi Metalici ELECTROMONTAJ.

Prin urmare, este posibil să se asambleze prototipul stâlpului şi să se modifice sau înlocuiască într-un timp foarte scurt orice parte a stâlpului care ar putea ceda în timpul testului.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Staţia de Încercări Stâlpi a fost construită pentru a realiza teste de proiectare şi de încercări fizice pentru stâlpi metalici zăbreliţi de susţinere sau de întindere.

Nu există nici o restricţie asupra materialului folosit la fabricarea structurii ce urmează a fi testată.

Sarcinile verticale, longitudinale, transversale şi de vânt sunt aplicate de către trolii electrice la viteză redusă constantă. Simultan pot fi exercitate şi măsurate un număr maxim de 66 de sarcini.

Sarcinile sunt aplicate stâlpului testat în mod independent, gestionate din camera de control prin Sistemul SCADA, unde echipa care asistă la test, poate urmări “on-line” testul.

Staţia de Încercări Stâlpi este capabilă să realizeze teste de proiectare pentru stâlpi giganţi cu mai multe circuite, de până la 90 metri înălţime, cu baza de 35 x 35 metri, sarcina de comprimare 800 tone şi sarcina de întindere 730 tone.

ELECTROMONTAJ şi TehnoEM sunt companii certificate ISO 9001:2008.

Conceptul Staţiei de Încercări Stâlpi a fost definit de către ROENG Transmission Electric & Consulting (fosta Fichter Engineering) care are o experienţă în testările de stâlpi, asistând la mai mult de 100 de testări în staţiile din India (Mumbai, Jaipur, Jabalpur, Nagpur, Nasik, Cheney), China (Jiangsu, Beijing) şi România (CELPI).

După finalizarea testului, stâlpul este inspectat înaintea dezasamblării acestuia.

De asemenea, sunt pregătite şi testate, în laboratorul ELECTROMONTAJ, mostre din elementele metalice pentru a măsura randamentul şi forţa de tracţiune.

Raportul testului, care sumarizează toate aspectele relevante, va fi pregătit și predat clientului de către ELECTROMONTAJ, la finalul încercării, inclusiv documentaţia video ca referinţă.

Staţia de Încercări Stâlpi păstrează înregistrări cu informaţii relevante pentru o perioadă de 10 ani.

EXPERIENȚĂ

EXPERIENȚĂ

ELECTROMONTAJ a testat cu succes până în prezent în alte staţii de încercări mai mult de 50 de stâlpi, pentru linii electrice aeriene cu tensiunea nominală de până la 500 kV, folosind proceduri de testare elaborate de către ELECTROMONTAJ.

Personalul Staţiei de Încercări Stâlpi ELECTROMONTAJ are o vastă experienţă în staţii de încercări similare şi este foarte bine pregătit în a respecta şi urmări procedurile de testare, elaborate de către ELECTROMONTAJ, departamentul de proiectare linii electrice aeriene.

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Date tehnice

Dimensiunile fundației universale

Înălțimea maximă a stâlpului de testat

Comprimare maximă / smulgere per Leg

Momentul de răsturnare permis

Deschiderea maximă a consolei

Sarcina maximă transversală

Sarcina maximă longitudinală

Sarcina maximă verticală

Sistemul de aplicare sarcini

Forța longitudinală în Gantry

Forța transversală în Gantry

Capacitatea maximă pentru forța verticală

Sistemul de măsurare sarcini

Testare eșantioane de material și calibrări celule

Macara pentru ridicare stâlp

Măsurarea devierilor în timpul tragerii

Măsurarea devierilor în timpul tragerii

Ilioara - Stație încercare stâlpi

 35m x 35m

 82.3m (90m)

830t / 700t (1000t)

50.000 t-m

 70m

90t per punct (100t)

60t per punct (75t)

 45t per punct (50t)

66 trolii comandate electronic de 5t, 6t si 7,5t (Producție Pfaff)

(H = 81.7m) 560t (20 puncte)

(H = 82.3m) 720t (26 puncte)

500t (20 puncte)

Celule de sarcină

– 60t;
– 100t;

COMANSA Macara turn (82,3m înălțime cu 55m lungime braț și 12t/R = 25m capacitate)

Teodolit optic

Trolii electrice (producție Pfaff Germany) acționate prin convertizoare de frecvență și comandate prin SCADA

Stație încercare stâlpi - Ilioara

Dimensiunile fundației universale: 35m x 35m

Înălțimea maximă a stâlpului de testat: 82.3m (90m)

Comprimare maximă / smulgere per Leg: 830t / 700t (1000t)

Momentul de răsturnare permis: 50.000 t-m

Deschiderea maximă a consolei:  70m

Sarcina maximă transversală: 90t per punct (100t)

Sarcina maximă longitudinală: 60t per punct (75t)

Sarcina maximă verticală: 45t per punct (50t)

Sistemul de aplicare sarcini: 66 trolii comandate electronic de 5t, 6t si 7,5t (Producție Pfaff)

Forța longitudinală în Gantry: (H = 81.7m) 560t (20 puncte)

Forța transversală în Gantry: (H = 82.3m) 720t (26 puncte)

Capacitatea maximă pentru forța verticală: 500t (20 puncte)

Sistemul de măsurare sarcini: Celule de sarcină

Testare eșantioane de material și calibrări celule: 60t sau 100t

Macara pentru ridicare stâlp: COMANSA Macara turn (82,3m înălțime cu 55m lungime braț și 12t/R = 25m capacitate)

Măsurarea devierilor în timpul tragerii: Teodolit optic

Măsurarea devierilor în timpul tragerii: Trolii electrice (producție Pfaff Germany) acționate prin convertizoare de frecvență și comandate prin SCADA

Viitorul este electric.

Susținem tranziția globală spre
un viitor sustenabil,
bazat pe energia electrică.