Caută
Close this search box.

Stație încercări stâlpi

La SIS se efectuează activități pregătitoare și de testare pentru o gama largă și complexă de stâlpi metalici zăbreliţi, tubulari sau ancorați, de susţinere, întindere sau terminali.

 

Stația de Încercări Stâlpi a fost construită pentru a realiza teste de proiectare şi de încercări fizice pentru stâlpi metalici zăbreliţi de susţinere sau de întindere.

DESPRE STAȚIE

DESPRE STAȚIE

Stâlpii sunt elementele liniilor care susţin conductoarele active şi de protecţie, la distanţele prescrise, atât între ele, cât şi deasupra solului. Aceştia trebuie să suporte eforturile proprii, în situaţii normale sau datorită presiunii vântului, a conductoarelor, pentru situaţii normale, de avarii sau de încărcări suplimentare ca urmare a presiunii vântului şi a prezenţei chiciurei, a izolatoarelor şi a armăturilor, precum şi a acţiunii vântului asupra acestora

În general, stâlpii metalici ai liniilor electrice aeriene sunt construcții zăbrelite, supuse forțelor exterioare (vânt și chiciură). Sub acțiunea acestor forțe apar în elementele constructive ale stâlpului eforturi interne, care se determină pe baza legilor cunoscute din rezistența materialelor.

Staţia de Încercări Stâlpi EM este localizată în Bucureşti, în imediata vecinătate a Fabricii de Stâlpi Metalici EM și a fost construită pentru a verifica dacă stâlpii liniilor electrice aeriene rezistă la încărcările pentru care au fost proiectați.

Conceptul Staţiei de Încercări Stâlpi a fost definit de către ROENG Transmission Electric & Consulting (fosta Fichter Engineering) care are o experienţă în testările de stâlpi, asistând la mai mult de 100 de testări în staţiile din India (Mumbai, Jaipur, Jabalpur, Nagpur, Nasik, Cheney), China (Jiangsu, Beijing) şi România (CELPI).

Prin urmare, se poate asambla prototipul stâlpului şi să se modifice sau înlocuiască într-un timp foarte scurt orice parți ale stâlpului, care pot ceda în timpul încercării.

CUM FUNCȚIONEAZĂ

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Staţia de Încercări Stâlpi (SIS) EM are o fundaţie reglabilă care permite instalarea unor game variate de stâlpi cu dimensiuni la bază de până la 35×35 metri, un cadru pentru încărcările transversale şi un cadru dublu pentru încărcări longitudinale.

Forţa maximă pe un conductor este de 90 de tone pentru sarcinile transversale, 60 de tone pentru sarcini longitudinale şi 45 de tone pentru sarcini verticale. Un număr de 26 de trolii sunt disponibile pentru forțele transversale, 20 de trolii sunt disponibile pentru forțele longitudinale și 20 de trolii sunt disponibile pentru forțele verticale. Se pot testa stâlpi cu o înălţime maximă de 80 de metri.

Forţele sunt aplicate cu trolii electrice reversibile. Toate troliile pot fi controlate local sau de la distanţă, din camera de comandă.

Sarcina se aplică prin cabluri şi se măsoară cu ajutorul celulelor de sarcină instalate cât mai aproape de punctul de aplicare a încărcării.

Aplicarea încărcărilor (troliile) și citirile celulelor de sarcină sunt controlate printr-un sistem computerizat din camera de comandă a staţiei de încercări (sistemul SCADA).

Deplasările stâlpilor se măsoară cu ajutorul teodolitelor.

Comunicarea dintre managerul de testare şi operatori se realizează prin staţii radio.

După finalizarea încercării, stâlpul este inspectat înaintea dezasamblării acestuia pentru a se observa eventualele deformări.

De asemenea, sunt pregătite şi testate, în laboratorul ELECTROMONTAJ – FSMZ, mostre din elementele metalice ale stâlpului testat pentru a măsura randamentul şi forţa de tracţiune.

Raportul testului, care sumarizează toate aspectele relevante, va fi pregătit și predat clientului de către ELECTROMONTAJ, la finalul încercării, inclusiv documentaţia video ca referinţă.

Staţia de Încercări Stâlpi păstrează înregistrări cu informaţii relevante pentru o perioadă de 10 ani.

EXPERIENȚĂ

EXPERIENȚĂ

EM a testat cu succes până în prezent în alte staţii de încercări mai mult de 50 de stâlpi, pentru linii electrice aeriene cu tensiunea nominală de până la 500 kV, folosind proceduri de testare elaborate de către EM, departamentul de proiectare linii electrice aeriene.

Angajații Staţiei de Încercări Stâlpi ELECTROMONTAJ au o vastă experienţă în testarea stâlpilor (de susținere, de întindere, ancorați, tubulari)  şi sunt foarte bine pregătiți în a respecta şi urmări procedurile de testare, pe care le elaborează conform documentației primite de la clienți.

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII TEHNICE

Date tehnice

Dimensiunile fundației universale

Înălțimea maximă a stâlpului de testat

Comprimare maximă / smulgere per Leg

Momentul de răsturnare permis

Deschiderea maximă a consolei

Sarcina maximă transversală

Sarcina maximă longitudinală

Sarcina maximă verticală

Sistemul de aplicare sarcini

Forța longitudinală în Gantry

Forța transversală în Gantry

Capacitatea maximă pentru forța verticală

Sistemul de măsurare sarcini

Testare eșantioane de material și calibrări celule

Macara pentru ridicare stâlp

Măsurarea devierilor în timpul tragerii

Măsurarea devierilor în timpul tragerii

Stație încercare stâlpi

 35m x 35m

 82.3m (90m)

830t / 700t (1000t)

50.000 t-m

 70m

90t per punct (100t)

60t per punct (75t)

 45t per punct (50t)

66 trolii comandate electronic de 5t, 6t si 7,5t (Producție Pfaff)

(H = 81.7m) 560t (20 puncte)

(H = 82.3m) 720t (26 puncte)

500t (20 puncte)

Celule de sarcină

– 60t;
– 100t;

COMANSA Macara turn (82,3m înălțime cu 55m lungime braț și 12t/R = 25m capacitate)

Teodolit optic

Trolii electrice (producție Pfaff Germany) acționate prin convertizoare de frecvență și comandate prin SCADA

Stație încercare stâlpi

Dimensiunile fundației universale: 35m x 35m

Înălțimea maximă a stâlpului de testat: 82.3m (90m)

Comprimare maximă / smulgere per Leg: 830t / 700t (1000t)

Momentul de răsturnare permis: 50.000 t-m

Deschiderea maximă a consolei:  70m

Sarcina maximă transversală: 90t per punct (100t)

Sarcina maximă longitudinală: 60t per punct (75t)

Sarcina maximă verticală: 45t per punct (50t)

Sistemul de aplicare sarcini: 66 trolii comandate electronic de 5t, 6t si 7,5t (Producție Pfaff)

Forța longitudinală în Gantry: (H = 81.7m) 560t (20 puncte)

Forța transversală în Gantry: (H = 82.3m) 720t (26 puncte)

Capacitatea maximă pentru forța verticală: 500t (20 puncte)

Sistemul de măsurare sarcini: Celule de sarcină

Testare eșantioane de material și calibrări celule: 60t sau 100t

Macara pentru ridicare stâlp: COMANSA Macara turn (82,3m înălțime cu 55m lungime braț și 12t/R = 25m capacitate)

Măsurarea devierilor în timpul tragerii: Teodolit optic

Măsurarea devierilor în timpul tragerii: Trolii electrice (producție Pfaff Germany) acționate prin convertizoare de frecvență și comandate prin SCADA

Viitorul este electric.

Susținem tranziția globală spre
un viitor sustenabil,
bazat pe energia electrică.