Caută
Close this search box.

Acționariat

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Plată dividende 2020:

Începând cu data de 1 septembrie 2021 a devenit scadentă obligația de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2020.

Fiecare acționar înscris în registrul acționarilor la data de 1 mai 2021 are dreptul de a formula o cerere de plată a dividendelor, care va conține toate coordonatele/ informațiile pentru a identifica persoana în speță și care va conține în mod obligatoriu contul bancar necesar în vederea transferului.

Pentru sume mai mari de 1.000 lei, cererea va avea în mod obligatoriu atașată o copie a actului de identitate al acționarului/reprezentantului legal al acestuia, precum și un număr de telefon mobil la care acesta să poată fi contactat.

Electromontaj SA își rezervă dreptul de a verifica identitatea acționarului în situația în care apar suspiciuni sau neconcordanțe în legătură cu aceasta.

Înștiințăm acționarii persoane fizice de faptul că dividendul reprezintă venit impozitat la sursă, că valoarea netă a dividendului este de 2,85 lei/acțiune și că nu este necesară nicio declarație ulterioară în privința acestuia.

Cererile în vederea plății dividendelor se trimit pe adresa de email: dividende@em.ro.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Descarcă mai jos mai multe informații
despre hotărâri

În data de 25 mai 2021, ora 10:00, la sediul social al Societăţii se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru toţi acţionarii înregistraţi. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGOA în dată de 26 mai 2021, ora 10:00, la sediul social al Societăţii.

În data de 15 mai 2020 au avut loc Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale acționarilor Electromontaj S.A. Bucureşti. Găsiți mai jos hotărârile adoptate.

Materialele aferente ordinei de zi pot fi solicitate prin intermediul adresei de email bogdan.iordache@em.ro

În cuprinsul solicitărilor transmise prin email către Electromontaj, acţionarii au obligaţia de a transmite un număr de telefon pentru eventuala verificare a identităţii, în cazul în care funcţionarii au dubii rezonabile în privinţa acesteia.

Descarcă nota de informare GDPR

Viitorul este electric.

Susținem tranziția globală spre
un viitor sustenabil,
bazat pe energia electrică.