Acționariat

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

În data de 25 mai 2021, ora 10:00, la sediul social al Societăţii se convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru toţi acţionarii înregistraţi. În cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, se convoacă o a doua AGOA în dată de 26 mai 2021, ora 10:00, la sediul social al Societăţii.

În data de 15 mai 2020 au avut loc Adunările Generale Ordinară şi Extraordinară ale acționarilor Electromontaj S.A. Bucureşti. Găsiți mai jos hotărârile adoptate.

Materialele aferente ordinei de zi pot fi solicitate prin intermediul adresei de email bogdan.iordache@em.ro

În cuprinsul solicitărilor transmise prin email către Electromontaj, acţionarii au obligaţia de a transmite un număr de telefon pentru eventuala verificare a identităţii, în cazul în care funcţionarii au dubii rezonabile în privinţa acesteia.

Descarcă mai jos mai multe informații
despre hotărâri

Viitorul este electric.

Susținem tranziția mondială spre
un viitor sustenabil,
bazat pe energia electrică.