Caută
Close this search box.

Termeni și condiții

Versiune actualizată în iunie 2020

DATE IDENTIFICARE

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCUREȘTI

Adresă: Str. Candiano Popescu, nr. 1, 040581, București, România

Telefon: +4 021 450 3028

Fax: +4 021 336 7492, +4 021 336 7520

Email: office@em.ro

Acest site este deţinut de S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCUREȘTI cu sediul în Str. Candiano Popescu, nr. 1, 040581, București, şi funcţionează conform legislaţiei române în domeniul său de activitate.

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCUREȘTI vă oferă acces la site şi utilizarea site-ului: www.electromontaj.ro, sub rezerva acceptării dvs. a acestor termeni şi condiţii. Prin accesarea, utilizarea, obţinerea sau achiziţionarea oricărui serviciu pus la dispoziţie, dumneavoastră sunteţi de acord să respectaţi aceşti termeni şi condiţii.

În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare, accesați secţiunea Contact de pe site-ul www.electromontaj.ro, mesageria Facebook sau adresa de email office@em.ro.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării datelor personale ale tuturor acelora cu care derulăm operațiuni comerciale, precum și a vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCUREȘTI, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27 aprilie 2016, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date („GDPR”).

Definiții

Date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCUREȘTI are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienţilor privind situaţia contului lor de pe electromontaj.ro, evaluarea produselor şi serviciilor oferite, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului.

Utilizarea și vizitarea site-ului www.electromontaj.ro, (numit în continuare „Site-ul”) este guvernată de conținutul acestor Termeni și Condiții, (numite în continuare „Termeni & Condiții”). Prin accesarea și navigarea pe „Site” confirmați faptul că ați citit și sunteți de acord cu acești Termeni & Condiții. Puteți imprima și păstra o copie a acestor Termeni & Condiții, care are au valoare de acord între S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI (numită în continuare „ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI”) și dvs. și care nu poate fi modificat fără acordul nostru prealabil. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI își rezervă dreptul de a modifica acest document și este de datoria dvs. să verificați în mod regulat Termenii și Condițiile și să luați cunoștință de modificările intervenite.

Pentru a înțelege modul în care sunt tratate datele dvs. personale, vă rugăm să citiți cu atenție și Politica de Confidențialitate ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI.

DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)

Site-ul www.electromontaj.ro şi toate elementele acestuia (grafică Web, texte, programe etc.) sunt aparate de legea pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul nostru a oricărui element cuprins în acest site se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Administratorii site-ului www.electromontaj.ro îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral conţinutul acestuia, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor.

ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR ȘI RENUNȚAREA LA RĂSPUNDERE

ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI își propune să se asigure că toate informațiile de pe Site sunt corecte. Cu toate acestea, site-ul și materialele disponibile pe acest site sunt furnizate numai în scopuri informative generale și nu sunt destinate să furnizeze informații complete sau îndrumări cu privire la subiectele acoperite.
Înainte de a încheia un contract bazat pe sau în legătură cu informațiile de pe acest site, trebuie să obțineți informații complete de la organizația sau persoana cu care stabiliți contractul. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI nu este responsabil pentru informațiile furnizate de orice terță parte în legătură cu un astfel de contract.

Prin vizitarea Site-ului recunoașteți că orice asumare a încrederii pentru orice informație sau orice alt material conținut pe acest Site este în întregime pe propriul dvs. risc și toate celelalte garanții, angajamente, condiții și termeni, exprese sau implicite (inclusiv, fără limitare, în ceea ce privește calitatea, gradul de adecvare pentru utilizare, performanța sau adecvarea scopului) în ceea ce privește Site-ul sunt astfel excluse în cea mai mare măsură permisă de lege.

Admiteți că nu putem garanta că Site-ul va fi întotdeauna disponibil pentru dvs., datorită naturii internetului. În plus, recunoașteți faptul că site-ul poate fi indisponibil din motive de întreținere, dar, acolo unde este posibil, vom efectua o astfel de întreținere în afara orelor de funcționare principale și vom încerca să minimizăm perioada de orice întrerupere.

CODUL DE CONDUITĂ

Sunteți de acord să vă asigurați că detaliile pe care ni le furnizați prin intermediul Site-ului sunt corecte și să ne informați cu promptitudine dacă vreunul dintre detaliile pe care ni le-ați furnizat despre dvs. se schimbă.

Dacă accesați orice parte a site-ului care vă cere să introduceți o parolă, sunteți de acord să păstrați confidențialitatea oricărui nume de utilizator și parolă pentru utilizare pe Site și să fiți responsabil de orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea parolei de către orice terță parte.

Ne rezervăm dreptul de a vă anula accesul la zonele protejate prin parolă ale site-ului în situațiile în care considerăm că folosirea site-ului de către dvs. este în detrimentul site-ului sau al altor utilizatori.

Dacă accesați orice parte a site-ului, sunteți de acord:

 • să nu folosiți site-ul în așa fel încât să perturbați, să interferați sau să restrângeți utilizarea Site-ului
  de către alți utilizatori terți;
 • să vă asigurați că orice materiale încărcate, afișate sau transmise de dvs. prin sau pe Site nu sunt
  false, ofensatoare, defăimătoare, amenințătoare, obscene, ilegale și nu încalcă drepturile oricărei
  persoane oriunde în lume și renunță la orice drepturi morale cu privire la astfel de materiale;
 • să nu revizuiți, să decompilați, să copiați sau să adaptați orice software sau alt cod sau script care fac
  parte din Site și nici să încercați să transmiteți pe sau prin Site orice informație care conține un virus,
  vierme, cal troian sau alte componente perturbatoare;
 • să nu trimiteți un e-mail „spam” sau orice corespondență nesolicitată care nu are legătură cu
  activitățile ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI, la orice adresă disponibilă pe Site; și
 • să nu schimbați, să modificați, să ștergeți, să interferați sau să utilizați în mod incorect datele
  conținute pe Site introduse de sau referitoare la orice utilizator terț al Site-ului.

Dacă suferim pierderi din cauza încălcării de către dvs. a acestor Termeni de utilizare, sunteți de acord să ne despăgubiți pe deplin pentru orice pierdere.

Trebuie să vă asigurați că aveți o protecție adecvată împotriva virușilor de calculator, a viermilor, a cailor troieni sau a altor obiecte de natură distructivă în timp ce utilizați internetul și să vă asigurați de securitatea conexiunii dvs. la Site.

LINKURI ȘI FORMULARELE DE MESAJE

 • Site-ul poate include legături hipertext la site-uri web ale unor terțe părți. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI nu este responsabil pentru și nu poate acorda garanții cu privire la conținutul sau disponibilitatea materialelor de pe orice site terț.
 • ORICE OPINII EXPRIMATE PE FORMULARELE DE MESAJ NU SUNT ÎN MOD NECESAR CELE ALE ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

 • ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutul acestui Site, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.
 • Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nicio formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI. Prin urmare, vizitatorii site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări / opere / derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site.
 • Puteți tipări extrase de conținut de pe Site sau oricare dintre pagini doar pentru interesul dvs. personal dar nu și pentru alte scopuri.
 • Puteți face o copie temporară a acestor pagini pentru scopul vizualizării paginii din aplicația de browser, dar nu aveți permisiunea de a copia, reproduce sau redistribui conținutul acestor pagini, în întregime sau pe părți, fără consimțământul scris al ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI.
 • Toate celelalte drepturi sunt rezervate.

PROTECȚIA DATELOR

PRIN FOLOSIREA ACESTUI SITE, INCLUSIV ÎNREGISTRAREA PENTRU ACCESUL ZONELOR DE SECURITATE, VĂ DAȚI CONSIMȚĂMÂNTUL CA S.C. ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI SĂ PROCESEZE ORICE DATĂ PERSONALĂ
NE ÎNCREDINȚAȚI, INCLUZÂND ORICE DATĂ CLASIFICATĂ DE REGULAMENTUL UE 679/2016 CA DATĂ CU CARACTER PERSONAL SENZITIVĂ, ÎN CONCORDANȚĂ CU POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI.

Prin citirea prezentelor Termeni şi Condiţii, aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate următoarele drepturi:

 • dreptul de acces la datele cu caracter personal care vă privesc;
 • dreptul a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de exemplu atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile menţionate mai sus);
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • dreptul la restricţionarea prelucrărilor;
 • dreptul de a vă opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor;
 • dreptul de a fi notificat în caz de încălcări a securităţii datelor;
 • dreptul de a vă retrage consimţământul;
 • dreptul de a depune plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa ELECTROMONTAJ S.A. BUCUREȘTI cu sediul în Str. Candiano Popescu, nr. 1, 040581, București, vă puteţi exercita, în mod gratuit, drepturile menţionate mai sus.

Astfel, electromontaj.ro poate notifica utilizatorii / clienţii privind ofertele curente prin newsletter şi poate trimite felicitări, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

Orice utilizator /client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul electromontaj.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza noastră de date prin trimiterea unui e-mail la adresa office@em.ro cu subiectul „Dezabonare„.

COOKIES

Utilizăm cookies pentru a-ți oferi o experiență mai bună. 

De asemenea utilizăm cookies pentru a analiza comportamentul anonim al unui utilizator în site-ul electromontaj – prin integrarea cu serviciile de analiza Google, Facebook și HotJar. La prima deschidere a site-ului poți opta pentru acceptu-ul cookie-urilor. Îți poți seta browserul în așa fel încât să refuze toate modulele cookie sau să indice momentul când un modul cookie este trimis către computerul tău. Însă astfel poți împiedica site-ul electromontaj.ro să funcționeze corespunzător. De asemenea, îți poți seta browserul să șteargă modulele cookie de fiecare dată când închei sesiunea de navigare.

Citește mai multe despre Politica de cookies

ALTE CONDIȚII

Acești Termeni & Condiții nu trebuie să afecteze orice altă relație contractuală cu ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI, sau orice altă politică a ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI.

CUM NE CONTACTAȚI

OPERATORUL DE DATE PERSONALE ESTE ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI, companie specializată în construcția de linii si stații de înalta tensiune cu sediul în București – str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4.

DATE DE CONTACT PENTRU PROBLEME LEGATE DE PROTECȚIA DATELOR
Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a comunica în orice moment pentru orice subiect legat de prezentele Termene și Condiții, utilizând datele de contact și formularul de contact din pagina web: http://electromontaj.ro/contact/
Adresă de corespondență: București – str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4.

ACTUALIZAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Vizitatorii noștri sunt rugați să aibă în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, la fel ca și actualizarea site-ului ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI. Prin urmare, este necesar să verificați Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului ELECTROMONTAJ S.A. BUCURESTI pentru orice actualizare.