Caută
Close this search box.

Lucrări civile și electrice

În staţiile de transformare noi sau în cele retehnologizate/ modernizate
s-au proiectat şi executat toate tipurile de lucrări civile şi electrice

Clădiri pentru corpul de comandă dotate cu toate instalaţiile aferente

Cabine tip container pentru instalaţiile de control-protectie

Drumuri interioare şi platforme pentru depozitare echipament

Instalaţie de canalizare pluvială compusă din staţie de pompare şi conducte de colectare/evacuare

Iluminat perimetral, iluminat de orientare şi iluminat de mentenanţă

ELECTROMONTAJ

Susținem tranziția globală spre un viitor durabil bazat pe energie electrică. Proiectăm, construim, transformăm şi menţinem infrastructura pentru distribuţia inteligentă a energiei electrice.